fbpx

Цялостен интериорен дизайн.Ремонт и довършителни работи.

Интериорен дизайн на апартаменти, къщи, обществени сгради, заведения. Ние можем да създадем вашият дом мечта!

Skip to main content

Цени

ЛУКС ПАКЕТ
86 лв./кв.м
Идеен интериорен проект
Цветови схеми
2D разпределение
на помещения - до 3 варианта
Проект мебели
Проект тавани/осветление
3D визуализации - до 3 цветови варианта
Подбор на материали
Проект ел. инсталация
Проект ВИК инсталация
Количествени сметки
Архтектурни изменения на обекта - местене, добавяне на стени, прозорци, врати
Бюджетиране
 Авторски надзор
Управление на проект
СТАНДАРТ ПАКЕТ
75 лв./кв.м
Идеен интериорен проект
Цветови схеми
2D разпределение
на помещения - до 3 варианта
Проект мебели
Проект тавани/осветление
3D визуализации -  2 цветови варианта
Подбор на материали
Проект ел. инсталация
Проект ВИК инсталация
Количествени сметки
Архтектурни изменения на обекта - местене, добавяне на стени, прозорци, врати
Бюджетиране
Авторски надзор
Управление на проект
БАЗОВ ПАКЕТ
68 лв./кв.м
Идеен интериорен проект
Цветови схеми
2D разпределение
на помещения - до 2 варианта
Проект тавани/осветление
3D визуализации - 1 цветови вариант
Подбор на материали
 Проект мебели
 Проект ел. инсталация
Проект ВИК инсталация
Количествени сметки
Архтектурни изменения на обекта - местене, добавяне на стени, прозорци, врати
Бюджетиране
Авторски надзор


АВТОРСКИ НАДЗОР

Авторският надзор е изключително улеснение за клиента, за да се проследят основните фази по изпълнение на идейния проект от екипа на Назар Декор. Дава спокоствие на възложителя, че изпълнението на проекта ще е коректно и точно. За целта сме предвидили 5 посещения за всеки един основен етап от реализацията:

 • Оглед на обекта, преди започване на ремонтната дейност, с цел съгласуване на дейностите на работната група с човек от екипа ни, който предоставя и планове в А3 формат за улеснение на работния процес.
 • Оглед на извършената дейност, след приключване на етап ЕЛ, ВИК и софити. Посещението е с цел координация на дейността и правилното изпълнение на проекта.
 • Оглед на обекта, след приключване на всички санитарни помещения и бани. Посещението е с цел координация на дейността и правилното изпълнение на проекта.
 • Работна среща в наш офис с екипа, който ще работи по мебелната част от проекта. Срещата е с цел разискване на материали за работа, срокове за изпълнение, доставка и монтаж.
 • Оглед на обекта, по време на монтажа на мебелите, с цел проследяване на финалната фаза от реализацията на идейния проект.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Управлението на проекта е изключително удобно и предпочитано от клиентите. Освен, че осигурява 100% надзор за коректността по изпълнение на проекта, улеснява клиента откъм време и натоварване, при организацията на всички изпълнителски дейности- закупуване и доставка на материали, координация на подизпълнители, проследяване на ремонтната дейност, коректно изпълнение на монтажна дейност на мебели и аксесоари, договаряне на всички ценови оферти, гаранция за качество при изпълнение на екипи, с които Назар Декор има договорни отношения. При избор на тази услуга клиента се радва само на крайния резултат.

 • Предлага се само при поискване
 • Цената е 6% от бюджета за изпълнение на вече готовия идеен проект
 • Изготвя се цялостен и ежедневен график за работа на СМР дейността, като всяка една е съобразена с графика на доставка на съответните материали
 • Извършва се контрол на изполваните материали, включени в офертата на СМР дейността
 • Проследяване на точно и коректно изпълнение на всеки етап от проекта до крайната му реализация
 • Логистика и координиране на различните подизпълнители
 • Спазване на всички изисквания за отпадъчен материал и работа на обекта
 • Координация на процеса по производство, доставка и монтаж на мебелите, като се осъществява и контрол по изработката до етап съотвтствие с визуализации и чертежи. Контрол върху качството се осъществява само при избор на производител, с който Назар Декор има договорни отношения.
 • Координация за доставката и монтажа на всички заложени електроуреди в проекта
 • Съдействие при дизайн, изработка и монтаж на аксесоари по индивидуален проект
 • Ежедневно посещение на обекта, с цел контрол на подизпълнителската дейност

Минимална квадратура

Минималната квадратура за изготвяне на интериорен проект е 30 кв.м. Ако квадратурата за проектиране е по-малка от посочената, помещението ще бъде оферирано на база минимална площ.

Архитектурно заснемане

При посещение и архитектурно заснемане се заплаща по 2 лв. на кв.м., но не по-малко от 180лв. При започване на съвместна работа, стойността на заснемането се приспада от общия договор.

Данък добавена стойност

Предложените цени са за изготвяне на жилищен интериор и са с включен ДДС.